תנאי שימוש

כללי

 1. Screen iL (להלן: "סקרין") מפעילה פלטפורמת OTT: Over The Top.  המופעלת על ידי חברת Stream iL, Inc. וחברת Stream iL Communication Ltd. (להלן במאוחד: "החברה").
 2. אנו מספקים שירות מנויים מותאם אישית שמאפשר למנויים מחוץ לישראל לצפות בערוצי טלוויזיה המשודרים בישראל בשידור חי, וכן לצפות בתוכן נוסף מישראל – סדרות וסרטים (להלן: "התוכן" או "התכנים") אשר מועבר על גבי רשת האינטרנט למכשירי קצה מסוגים שונים לרבות טלוויזיות חכמות, מחשבים ומכשירים נוספים המאפשרים הצגת וידאו וחיבור לאינטרנט ושהשירות ניתן על גביהם (להלן: "מכשירי הקצה").
 3. השירות יינתן באמצעות אתר אינטרנט בכתובת www.screenil.com אשר יהיה זמין בדפדפנים במחשבים אך לא בטלפונים חכמים, וכן באמצעות אפליקציות ייעודיות למכשירי הקצה השונים (להלן: "האתר" ו"האפליקציה" לפי העניין).
 4. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על השירות, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין בינך – המשתמש בשירות (להלן: "המשתמש") לבינינו. אתה מאשר, כי קראת את תקנון זה, ואישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מלאה שלך לכל התנאים הנקובים בו. אינך חייב להסכים לתקנון, אולם לא תוכל לעשות שימוש בשירות ככל שלא תסכים לתנאיו.
 5. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים, ובכל התייחסות בגוף יחיד הכוונה היא גם לרבים, ולהיפך.
 6. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש במלואם.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי שימוש אלה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה מכל מין וסוג שהוא, לרבות מענה שניתן על ידי שירות הלקוחות שלנו, תגברנה הוראות התקנון.
 8. בכל מקום שבו נכתב "השירות", הכוונה היא לשירות הצפייה, וכן לכל ממשק משתמש המאפשר את הצפייה והתאמתו האישית אליך, לרבות כל השימושים והתכונות של הממשק, ההמלצות והביקורות המופיעות באתר או באפליקציה, וכל רכיב אחר הקשור לשירות ושימושיך בו.


רכישת מנוי

 1. על מנת שתוכל לעשות שימוש בשירות, עליך להיות בעל חיבור לאינטרנט ובעל מכשיר קצה שבו ניתן לצרוך את השירות.
 2. במעמד ההרשמה לשירות, תידרש למסור את פרטיך האישיים, וכן לספק אמצעי חיוב מקובל ובתוקף (סוגי אמצעי התשלום המקובלים עלינו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת סקרין והם יפורסמו באתר ו/או באפליקציה) (להלן: "אמצעי החיוב"). רכישת המנוי תתבצע באתר או באפליקציה, והמנוי יהיה בתוקף עד לסיומו על ידיך, כמפורט להלן ביחס לסיום המנוי וביטולו. 
 3. ידוע לך כי השירות מיועד לצופים מחוץ לישראל, וכי לא יתאפשר שימוש בשירות בתחומי מדינת ישראל או מחבילת גלישה ישראלית בחו״ל. ידוע לך כי ניתן יהיה להירשם לשירות מישראל, אולם לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש בישראל, כמפורט בתנאי שימוש אלה.


סוגי המנויים והתכנים

 1. ככלל, התכנים בשירות יהיו זמינים לצפייה מקוונת והצפייה בהם תחייב חיבור תקין ורציף לאינטרנט. 
 2. השירות והתוכן המוצע בו מתעדכנים באופן תדיר, והם נתונים לשינויים בהתאם לשיקול דעתנו. ידוע לך כי התכנים המוצעים על ידינו עשויים להשתנות ממדינה למדינה, ולא תהינה לך טענות בגין כך. כמו כן, ידוע לך, כי תכנים מסוימים עלולים להיות מוסרים מהשירות ללא התראה מוקדמת, ולא תהינה לך טענות בגין כך.
 3. ידוע לך, כי השירות יכלול פרסומות, הן כאלה המשודרות במסגרת שידורי ערוצי הטלוויזיה המועברים בשידור ישיר בשירות, והן כאלה מטעמנו, באתר או באפליקציה, וכן במהלך הצפייה בתכנים בשירות. 
 4. אנו נהיה רשאים להציע, מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, סוגי מנויים שונים. המנויים שנציע, עשויים להיות שונים אלה מאלה בתנאים ובשירותים המסופקים במסגרתם. התנאים המלאים של כל סוג מנוי יפורטו בעמוד ההרשמה לשירות באתר ובאפליקציה וכן בפרסומים נוספים על פי שיקול דעתנו. מובהר כי כל סוגי המנויים יהיו זמינים לרכישה באתר. עשויים להיות סוגי מנויים שיהיו זמינים לרכישה באתר בלבד, ולא בחנויות האפליקציות בהתאם לשיקול דעתנו.  
 5. אנו נהיה רשאים לשנות את תכניות המנוי והמחירים של השירות המסופק על ידינו מעת לעת. עם זאת, לא נבצע כל שינוי במחיר המנוי מבלי להודיע לבעל החשבון על כך מראש שלושים יום לפני מועד השינוי. 
 6. ידוע לך, כי מספר מכשירי הקצה בהם יכול מנוי אחד לצרוך את השירות בעת ובעונה אחת משתנים בהתאם לסוג המנוי.
 7. השירותים נועדו לשימוש בבית אב אחד בלבד ועל רשת ביתית אחת בלבד. במידה וסקרין תמצא כי עשית שימוש שלא בהתאם לסעיף זה, תחויב לפי מספר בתי האב או הרשתות הביתיות אליהם חובר השירות. כמו כן אינך רשאי להעביר לאחר את זכויותיך בהתקשרות עמנו או לספק שירותים לאחרים על בסיס מסחרי כלשהו.
 8. חלק מהתכנים באתר יונגשו באיכות HD ומעלה ו/או באיכות צליל Stereo ומעלה. לצורך צפייה בתכנים באיכות שמע ווידאו גבוהה, עליכם לוודא כי חיבור האינטרנט שלכם הוא חיבור רציף באיכות טובה. אנו לא אחראים לאיכות החיבור, או להעדר היכולת להנות מצפייה באיכות גבוהה בשל איכות חיבור ירודה למכשירי הקצה או רוחב פס שאינו מספק. במצב כזה, התכנים יועברו באיכות וידאו ושמע נמוכה יותר. 
 9. ידוע לך כי חווית השימוש והצפייה בשירות באמצעות מכשיר הטלפון הנייד הינה באמצעות אפליקציה המתאימה לסוג הטלפון הנייד שברשותך בהתאם להמלצות במסמך "דרכים לצפייה" באתר החברה.
 10. בנוסף גם אם סוג המנוי מאפשר צפייה ביותר ממכשיר קצה אחד בעת ובעונה אחת תיתכן מגבלה על צריכת תוכן ספציפי בעת ובעונה אחת על יותר ממכשיר אחד.

מנוי הכולל את ליגת העל בכדורגל

 1. אנו נציע מנוי הכולל את שידורי משחקי כדורגל one-zero (ליגת העל בכדורגל וגביע הטוטו). במסגרת המנוי, יוצעו לצפייה משחקים של קבוצות ישראליות בליגת העל בכדורגל בלבד. לוח השידורים, המשחקים שישודרו ותוכן הערוץ ייקבע על ידי מפעיל הערוץ לשיקול דעתו הבלעדי, וייתכן שלא כל המשחקים ישודרו בשידור חי או ישודרו בכלל. במקרה של משחקים המשודרים במקביל, יהיה רשאי מפעיל הערוץ לבחור אחד מהם ולשדר את המשחקים האחרים, בהתאם לשיקול דעתו, בשידור נדחה. ידוע לך, כי בזמן מחציות המשחקים לא יתקיימו שידורים, ומפעיל הערוץ אינו מתחייב לשידור של אולפן מקדים / סיכומי משחקים. 
 2. הצפייה במנוי הכולל את ליגת העל בכדורגל תהיה זמינה רק למנויים שרכשו מנוי מתאים בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה. מנוי הכולל את ליגת העל בכדורגל יהיה מנוי מתמשך חודשי או שנתי, בהתאם לבחירת הלקוח ובכפוף למחירים שיפורסמו על ידינו בעת רכישת המנוי.  במקרה של הפסקת השידורים על ידי מפעיל הערוץ ו/או ביטול מנוי הכולל את ליגת העל בכדורגל על ידינו, אנחנו נשלח לך הודעה על כך, ונבטל את המנוי. במקרה כזה, נזכה אותך על החלק היחסי שנותר מהמנוי בהתאם למנוי אותו רכשת החל מיום הפסקת המנוי או השידורים. 
 

חשבונך באתר

 1. לכל משתמש באתר ייפתח חשבון, אשר פרטיו יופיעו באזור האישי באתר ובאפליקציה (להלן: "החשבון האישי"). באתר בלבד, בחשבון האישי יופיעו הפרטים שמסרת בעת ההרשמה, פרטי אמצעי החיוב שהוזנו על ידך, פרטי המנוי, מחירו, תקופות ניסיון ככל שקיימות, מועדי חיוב ותקופות חיוב, וכל מידע נוסף על חשבון המנוי. 
 2. המשתמש אשר רכש את השירות, ושפרטי החיוב שלו הוזנו בעת פתיחת החשבון יהיה בעל החשבון (להלן: "בעל החשבון"). לבעל החשבון תהיה שליטה בחשבון, בעדכון הפרטים בו, במכשירי הקצה המקושרים אליו, והוא יהיה אחראי לכל הפעילות המתרחשת בחשבון, בין אם על ידיו ובין אם על ידי אחרים המתגוררים עמו. 
 3. לצורך אבטחת החשבון, ומניעת גישה לא מורשית אליו, מוצע כי אתה, בתור בעל החשבון, תשמור על הססמה לחשבון ולא תמסור אותה, או את פרטי אמצעי החיוב שבהם נעשה שימוש בחשבון לאיש. 
 4. באחריותך כבעל החשבון לוודא כי המידע שנמסר על ידך בעת ההרשמה הוא מדויק, נכון ומלא. אנו נהיה רשאים להשהות או לבטל את חשבונך אם התעורר חשד כי בוצעה פעילות לא חוקית בחשבון, לרבות פריצה, גניבת זהות, תרמית וכיוצ"ב.
 5. בעת הרישום ובמהלכו אתה מאשר כי אתה מסכים לקבל מסרים שיווקיים ופרסומיים מאתנו. מידע כזה יישלח על ידינו בהתאם להוראות הדין ואישורכם בהליך ההרשמה מהווה אישור למשלוח מסרים שיווקיים. בכל עת תוכלו לבטל את הסמתכם ולחדול מקבלת המסרים השיווקיים.


תקופת ניסיון ללא תשלום

 1. בעת ההרשמה הראשונית לשירות, יתכן כי תקופת המנוי שלך תחל בתקופת ניסיון ללא תשלום (להלן: "תקופת הניסיון"). משך תקופת הניסיון תיקבע בהתאם לתנאי המנוי בעת ההרשמה, ומידע על אודות כך יופיע בדברי ההסבר על המנוי בעת ההרשמה לשירות. תקופת הניסיון נועדה לאפשר למשתמשים חדשים להיחשף לתכנים. 
 2. למען הסר ספק מנוי הכולל את שידורי ליגת העל בכדורגל לא יכלול תקופת ניסיון. 
 3. מובהר, כי בעת ההרשמה לשירות, גם אם תינתן תקופת ניסיון, תידרש להזין אמצעי חיוב, לצורך ההרשמה לשירות, וגביית דמי המנוי לאחר תום תקופת הניסיון. 
 4. זכאות המשתמש לתקופת ניסיון תיקבע על ידינו בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית, ונהיה רשאים להגביל את הזכאות לתקופת ניסיון או את משכה על מנת למנוע ניצול לרעה של תקופת הניסיון. 
 5. אנו שומרים על זכותנו להביא לסיומה את תקופת הניסיון ו/או ולהשהות את חשבונך בכל מקרה שבו יעלה חשד שאינך זכאי ליהנות מתקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר, כי משתמשים המתגוררים באותו בית, אשר מי מהם הוא בעליו של מנוי קיים לשירות אינם זכאים לתקופת ניסיון בכל מנוי נוסף של מי מבני אותו בית. 
 6. אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הנצבר אצלנו על אודותיכם (לרבות זיהוי של מכשיר הקצה שממנו נעשה שימוש בשירות, אמצעי החיוב שהוזן על ידיכם, כתובת הדוא"ל המקושרת למנוי וכו') כדי לקבוע האם משתמשים שונים מתגוררים באותו בית, ועל סמך כך לקבוע את זכאותך לתקופת הניסיון. 
 7. אם לא תבטל את המנוי עד לתום תקופת הניסיון, תחוייב בדמי המנוי במועד החיוב (כהגדרתו להלן) הראשון לאחר סיום תקופת הניסיון. פרטים על מועד סיום תקופת הניסיון ניתן למצוא בחשבון האישי.
 

חיוב דמי המנוי

 1. דמי המנוי, וכל חיוב נוסף שיחול בקשר עם אספקת השירות, לרבות מסים, עמלות חיוב וכו', ייגבו  על ידינו מאמצעי החיוב שהוזן על ידך בהתאם לסוג המנוי. 
 2. ככל שהמנוי שנרכש הוא מנוי לתקופה קצובה, התשלום ייגבה עם רכישת המנוי, בתשלום אחד, ולא יתחדש לאחר סיום התקופה הקצובה (להלן: "מנוי לתקופה קצובה"). 
 3. ככל שהמנוי שנרכש על ידיך יהיה מנוי מתמשך (להלן: "מנוי מתמשך"), התשלום ייגבה על ידינו באופן אוטומטי בתחילת התקופה (אחת לחודש במנוי חודשי, אחת לשנה במנוי שנתי) ביום הקלנדרי שבו נרשמת לשירות ככל שקיים יום כזה באותו חודש (למשל, אם ההרשמה לשירות בוצעה בתאריך 10 בינואר, החיוב יהיה בכל חודש ביום העשירי במנוי חודשי, או ב-10 בינואר בשנה העוקבת, במנוי שנתי. ככל שההרשמה לשירות בוצעה ביום בחודש האחרון בחודש קלנדרי, החיוב החודשי יהיה ביום האחרון של כל חודש קלנדרי עוקב) (להלן: "מועד החיוב"). 
 4. מועד החיוב עשוי להשתנות ככל שאמצעי החיוב לא יאושר או יכובד, ואז החיוב יתבצע באופן חד פעמי בתאריך שבו עודכן אמצעי חיוב חדש או שהעסקה אושרה. לאחר מכן, ישוב החיוב להתבצע במועד החיוב החודשי.  
 5. עם ההרשמה, אנו נהיה זכאים לשלוח לחברת האשראי הוראת חיוב של דמי המנוי בסכום של דמי מנוי לתקופה אחת (לדוגמא: חודש או שנה), לצורך תפיסת מסגרת אשראי. החיוב לא יבוצע בפועל עד למועד החיוב, ואולם ידוע לך כי פעולה זו, שנועדה לצורך הבטחת התשלום על ידיך במועדו, עלולה להשפיע על מסגרת האשראי של אמצעי החיוב, גם בתקופת הניסיון. 
 6. כמפורט לעיל, על מנת להירשם לשירות, עליך לספק אמצעי חיוב אחד או יותר, ולבחור את אמצעי החיוב העיקרי שלך. ניתן לשנות בכל עת את אמצעי החיוב בחשבון האישי, לראות אילו אמצעי חיוב מעודכנים בחשבון האישי, ולבחור אמצעי חיוב עיקרי אחר (שינוי זה מתבצע רק באתר במחשב השירות ולא באפליקציות). 
 7. ככל שאמצעי התשלום העיקרי שלך סורב, נדחה או שהעסקה לא עברה, אתה מתיר לנו לגבות את דמי המנוי באמצעות אחד מאמצעי החיוב האחרים המקושרים לחשבונך. ככל שהתשלום לא הוסדר כתוצאה מפקיעת תוקף אמצעי החיוב, אי כיסוי מספיק, העדר מסגרת או כל סיבה אחרת שבגינה נדחה החיוב, בין אם קשורה אליך ובין אם לאו, נהיה רשאים להשהות או לבטל את המנוי ולמנוע ממך גישה לשירות עד שיוסדר חובך ויעודכן אמצעי חיוב תקין חדש בחשבונך. 
 8. ידוע לך, שחלק ממנפיקי אמצעי החיוב עלולים לגבות עמלות מסוימות, למשל – עמלת מט"ח, או עמלות אחרות. כמו כן, ידוע לך, כי תיתכן חבות במיסים מקומיים, המשתנים בהתאם לאמצעי החיוב. אנא בדקו עם מנפיק אמצעי החיוב בו אתם משתמשים אילו עלויות נוספות ייגבו על ידי מנפיק אמצעי החיוב. בכל מקרה, לסקרין לא תהיה אחריות בגין גביית כל מס ו/או עמלה כמפורט לעיל על ידי מנפיק אמצעי החיוב, ואתם מתחייבים שלא לבוא בדרישות ו/או טענות כלפי סקרין בקשר עם כך.
 

שוברי הנחה וקופונים:

 1. מעת לעת, החברה רשאית להציע הטבות שונות, אשר עשויות לכלול הנחה על מחיר המנוי או הארכת משך המנוי ללא עלות..ההטבות תמומשנה באמצעות קודי קופון שיוצעו לפי שיקול דעתה של החברה (להלן: "קוד קופון").
 2. התנאים לשימוש בקוד הקופון יפורסמו על ידי החברה, והשימוש בו יהיה כפוף לתנאים ולמגבלות שתקבע החברה. מובהר, כי לא יתאפשר כפל הטבות ו/או קופונים לאותו מנוי.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכך שהמשתמש לא קיבל את ההטבה עקב הזנה לא נכונה של קוד הקופון, או ביצוע העסקה מבלי להשתמש בקוד הקופון שניתן לו.


ביטולים

 1. אתה רשאי לבטל את המנוי המתמשך שלך בכל עת בחשבון האישי, שם יופיעו כל הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, מידע על החיוב שנותר ומועד סיום המנוי. מובהר, כי ניתן יהיה לבטל  מנוי מתמשך בתנאים המפורטים להלן. מנוי לתקופה קצובה יתבטל מאליו בתום התקופה הקצובה של המנוי כפי שמוסבר כאן >> screenil.com/faq
 2. ביטול מנוי מתמשך יעשה באתר האינטרנט במחשב ובנייד בלבד ולא באפליקציות היעודיות.
 3. המנוי המתמשך יסתיים במועד החיוב הבא ובתקופה זו, השירות יוסיף להיות זמין עבורך. 
 4. ידוע לך ואתה מסכים, כי התשלומים ששולמו עבור המנוי (מתמשך או לתקופה קצובה) לא יהיו ניתנים לביטול או החזרה, וזאת ככל שהדבר אפשרי בהתאם לדין במקום צריכת השירות. לא יינתנו זיכויים או החזרים בגין מנוי שלא נוצל, או בגין התקופה שבין מועד ביטול המנוי המתמשך לבין תום תקופת המנוי. 
 5. אתה רשאי להחליף את סוג המנוי שלך בכל עת, מתוך רשימת המנויים האפשריים הזמינים בעת ההחלפה. ההחלפה תתבצע באמצעות דפדפן הפועל על מחשב בלבד, ולא באפליקציה ו/או במכשירי קצה אחרים. 
 6. ככל שבחרת לשנות את סוג המנוי למנוי ארוך יותר – המנוי החדש יעודכן באופן מיידי לאחר העדכון. ככל שבחרת לעבור לסוג מנוי קצר יותר, המנוי הקצר יחל מיד עם סיום תקופת המנוי הנוכחי, ובתאריך החיוב הקרוב. מובהר כי לא ניתן יהיה לעבור ממנוי מתמשך למנוי לתקופה קצובה, אולם יהיה ניתן לבטל את המנוי המתמשך כמפורט לעיל, ולרכוש מנוי חדש לתקופה קצובה.
 

תנאים לקבלת השירות והגבלת השתתפות

 1. השירות ניתן למשתמשים מעל גיל 18, או משתמשים בגירים על פי דיני מקום המגורים של המשתמש. קטינים רשאים לעשות שימוש בשירות בהסכמת ובפיקוח אפוטרופוס, אשר יבצעו את רישומם לשירות ויספקו אמצעי חיוב עבורם. 
 2. השירות ניתן למשתמשים מחוץ לישראל בלבד. ידוע לך כי לא ניתן יהיה לצרוך את השירות בישראל, גם אם הרישום בוצע על ידך בישראל. 
 3. אתה מתחייב לעשות שימוש בשירות, לרבות כל המאפיינים והפונקציות שלו, בהתאם לדין החל, הכללים והתקנות החלים עליו, וכן על פי תקנון זה. 
 4. אתה רשאי לצרוך את השירות במדינה שבה נרשמת לשירות. התכנים המוצעים במדינות שונות שונים זה מזה, ועשויים להשתנות מעת לעת.
 5. התוכנה המשמשת את סקרין פותחה על ידיה ו/או עבורה, ונועדה לצורך צריכת התוכן באמצעות מכשירי קצה מותאמים. התוכנה עשויה להשתנות ממכשיר קצה למכשיר קצה, ובהתאם לכך גם המאפיינים השונים של התוכנה והשירות. אתה מסכים ומבין, כי אספקת השירות תיעשה גם באמצעות תוכנות צד שלישי, הכפופות לרישיונות של צדדים שלישיים. אתה מסכים, כי עדכון התוכנה ייעשה על ידי צדדים שלישיים המפתחים את התוכנה עבור סקרין, ואתה מסכים לקבלת עדכונים אוטומטיים לתוכנה מאותם צדדים שלישיים. ידוע לך, שאם לא תסכים לכך, לא תוכל להפיק את המירב מהשירות, וייתכן כי מאפיינים מסוימים בצריכת השירות, או האפשרות לקבלו יפגעו.
 6. אנו מעוניינים כי תוכלו להפיק את המירב מהשירות, אולם לא בכל מצב נאפשר את המשך השימוש בשירות. אנו נפסיק את השירות ונחסום אותו אצל משתמשים באחד המקרים שלהלן:
  – הסתבר לסקרין או מי מטעמה כי ביצעתם מעשה בלתי חוקי ו/או עברתם על הוראות הדין
  – הפרתם את תנאי שימוש אלה
  – מסרתם ביודעין פרטים שגויים בעת ההרשמה לשירות
  – ביצעתם מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסקרין ו/או בחברה ו/או במי מטעמן, ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או האפליקציה ו/או בצד ג' כלשהו       לרבות משתמשים אחרים בשירות
  – השתמשתם באתר בכל דרך שאינה עולה בקנה אחד עם התנהגות סבירה ומקובלת בתום לב
 7. מובהר כי בכל מצב של הפסקת מתן השירות על פי הסעיפים שלעיל, לא תהיה לך כל זכות לפיצוי או לשיפוי בגין הפעולות שנקטנו בהן. במצב כזה, נהיה רשאים לגבות את מלוא התשלום עד למועד החיוב הבא, ולא תהיה זכאי לכל החזר בגין התקופה שבין מועד הביטול או החסימה ועד למועד החיוב הבא. החלטתנו בעניין זה תהיה סופית. 
 8. השימוש בשירות והצפייה בתוכן הם אישיים, בלתי ניתנים להעברה, ומותרים לשימוש לא מסחרי בלבד. המנוי שלך מעניק לך אך ורק זכות מוגבלת, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה או להמחאה, לצרוך את התוכן ואת השירות. אין לעשות כל שימוש ציבורי ו/או או להציג בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור את התכנים. לא תינתן לך כל זכות אחרת זולת אלו המפורטות בתקנון זה. 
 

קניין רוחני 

 1. ידוע לך, כי מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהוא), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ו/או באפליקציה ובכל חלק בהם לרבות במוצרים והשירותים המוצעים בהם, בעיצוב האתר ו/או האפליקציה, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, קטע מוסיקלי, לחן, מילים וכל חומר אחר הכלול בהם, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של סקרין בלבד ו/או של צדדים שלישיים אשר הקנו לסקרין את הזכות לעשות בהם את השימוש במסגרת השירות, והם מוגנים על ידי חוקי הקניין הרוחני במדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה. 
 3. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של סקרין או של צדדים שלישיים. 
 4. אתם מתחייבים שלא לעקוף באמצעים טכנולוגיים ו/או בכל דרך אחרת את אמצעי ההגנה של השירות, לרבות החסימה של תכנים מסוימים במדינות מסוימות ואת האיסור לצפות בתכנים בישראל. 
 5. סימני המסחר, בין אם רשומים ובין אם לא, באתר ו/או באפליקציה בהם קניינה של סקרין ו/או החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים – קניינם של אלו בלבד. נאסר עליך לעשות בהם כל שימוש. 
 6. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המוצעים באתר למטרות רווח כלשהן ואתם לא רשאים לאפשר שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 
 7. אתם מתחייבים כי לא תקשרו (link) לאתר ו/או תשתמשו באתר ו/או באפליקציה ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בהם לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר עבירה פלילית מכל סוג לרבות עבירות של הסתה, העלבה, פרסום תוכן גזעני, עידוד לאלימות או לטרור וכיוצ"ב, הוצאת לשון הרע, או פרסום של תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות האתר ו/או האפליקציה ו/או סקרין ו/או החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בשירות.
 8. אתם מתחייבים שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לסקרין ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם. 
 9. אתם מצהירים כי אתם מודעים למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחררים את סקרין ו/או החברה ו/או מי מטעמן מכל אחריות בעניין זה, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות
 

הגבלת אחריות ומצגים

 1. השירות ניתן על ידי סקרין כפי שהוא (as is) ללא כל מצגים מצד סקרין או התניות. השירות מסופק על גבי רשת האינטרנט, וידוע לך כי סקרין אינה מתחייבת כי השירות יינתן ללא הפרעות או תקלות. אתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סקרין ו/או החברה ו/או מי מטעמן ביחס לכל נזק אשר עלול להיגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים או תוצאתיים. אין בוויתור זה כדי לוותר על זכויות אשר מטבען או על פי דין לא ניתן לוותר עליהן על פי הדין החל במדינה בה נדרש השירות. 
 2. בכל מקרה ובשום מצב סקרין ו/או החברה ו/או בעלי מניותיהן ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו לך או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של סקרין ו/או החברה ו/או מי מטעמן;
  • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי תקשורת ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בסקרין ו/או בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, מגבלות הנובעות ממגיפת קורונה, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו אתכם בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לכם כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ננקוט עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים מצידך ו/או על ידי צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר. 
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
  • יתכן כי במסגרת השימוש באתר נספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם תוכלו, בין היתר, לרכוש או לקבל מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקשו להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. אתה מאשר כי ידוע לך שלסקרין ו/או מי מטעמה אין כל שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו.
  • עוד ידוע לך, כי מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה לתקנון או מדיניות הפרטיות שלנו. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שאתם תבצעו בקשר אליהם הן באחריותכם, ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד ולא תהיה לכם ואתם מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגדנו ו/או מי מטעמנו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
  • השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים אינה מלאה ורציפה. סקרין ו/או החברה ו/או מנהליהן, עובדיהן וכל הבאים מטעמן או הפועלים בשמן, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילותו או אי פעילותו של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.
  • השירות עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואתם מצהירים כי אתם מבינים שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
  • לא תהיה לכם כל טענה ביחס לתוכן המופיע באתר, לאיכותו, היקפו, התאמתו לצרכיכם או כל טענה אחרת הנוגעת לטיב התכנים ואופיים.
  • איננו מתחייבים ו/או מצהירים כי השימוש באתר יהיה רציף ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי התכנים ו/או השירות יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. אנו לא מתחייבים ו/או מצהירים כי השימוש או תוצאות השימוש באתר יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
  • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אנו נוקטים באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לשירות. אנו לא מתחייבים ששירות יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה, בהרשמה ובמסירת פרטיכם, אתם משחררים את סקרין ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד סקרין ו/או מי מטעמה בקשר לכך.


שונות

 1. הדין החל על הסכם זה יהיה הדין החל במדינת ישראל ולבתי המשפט בישראל תהיה סמכות השיפוט הייחודית בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלה ועל כל עניין הנוגע למערכת היחסים בינך לבינינו. בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה בעניינים אלה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו. 
 2. כדי לקבל מידע נוסף על השירות ועל המאפיינים שלו, ולכל סיוע נוסף שתזדקקו לו עם החשבון שלכם, אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו במייל: [email protected] או באתר. במקרים מסוימים, שירות הלקוחות שלנו יוכל לסייע לכם על ידי חיבור מרחוק למכשיר הקצה בו אתם עושים שימוש.
 3. במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין מידע שיספק לכם שירות הלקוחות שלנו או מידע בכל מקום אחר לרבות באתר, תנאי תקנון זה יגברו. 
 4. אם ייקבע כי אילו מתנאי תקנון זה אינם קבילים, בטלים, לא ניתנים לאכיפה או בלתי חוקיים, לא יהיה בדבר כדי לפגום בתוקפם, חוקיותם ואפשרות אכיפתם של יתר תנאי התקנון, והם יישארו במלוא תוקפם. 
 5. סקרין תהיה רשאית, מעת לעת, לערוך שינויים בתקנון זה. סקרין תודיע לך שלושים ימים לפני שכל תיקון בתקנון זה ייכנס לתוקפו לגביך. 
 6. סקרין תהיה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה כלפיך בתקנון זה לצד שלישי, בכל עת, ואתה מסכים לשתף פעולה עם סקרין בכל המחאה או העברה כאמור. 
 7. סקרין תשלח אליך מידע על חשבונך (כגון אישורי תשלום, חשבוניות, שינויים בסיסמה או אמצעי חיוב, הודעות אישור, מידע וכו') באופן אלקטרוני בלבד, לרבות באמצעות כתובת הדוא"ל אשר סופקה על ידיך במהלך ההרשמה. חשבוניות ואישורי תשלום יסופקו בהתאם לדרישה יזומה מטעם בעל החשבון.

עדכון אחרון: אוקטובר 2023

נסיעה טובה

!Oops

שמנו לב שנכנסת לאתר שלנו מישראל

Screen iL הינו שירות חוקי לצפייה בתוכן ישראלי מכל מקום בעולם מחוץ לישראל ולכן התכנים שלנו אינם זמינים לצפייה בארץ

כל מה שמפריד ביניכם לבין צפיה בתכנים שלנו, זה מטוס!

שמנו לב שאתם עדיין בארץ

ניתן לרכוש את חבילת הנוסעים לחו״ל מתוך ישראל
אולם לידעתכם, הצפייה בתוכן מתאפשרת מחו״ל בלבד

Safe Flight

נוסעים לחו"ל?  לחצו כאן לרכישת חבילה מותאמת עבורכם

אם אתם כרגע מחוץ לישראל והודעה זו עדיין מופיעה, לחצו כאן כדי לקבל הצעות לפתרון הגלישה באתר
דילוג לתוכן